recoveryLogo
logoSiAt
 
Pomurski tehnološki park

Pomurski tehnološki park je vodilni partner projekta in v glavnem skrbi za prenos izkušenj v Pomurje. Sodeluje v vseh delovnih sklopih, kot vodilni partner pa je najbolj angažiran v prvem in petem delovnem sklopu.


Na Ministrstvu za gospodarstvo je registriran kot subjekt inovativnega okolja ter pokriva pomursko statistično regijo, katero je gospodarska kriza najbolj prizadela. Vloga inštitucije je pomoč pri zagonu novih podjetij, posebej takih, ki generirajo nova delovna mesta in bazirajo na večji dodani vrednosti. Eno izmed vsebinskih področij, ki jo s ponudbo pokriva, je segment energetike in okoljskih tehnologij.


Pomurski tehnološki park vzpodbuja realizacijo poslovnih idej, prioritetno na tistih področjih, ki temeljijo na višji dodani vrednosti in s tem oblikuje podporno okolje, katero vpliva na gospodarski razvoj in pospeševanje rasti in uspešnosti podjetij v Pomurju. S sodelovanjem v integrirani in efektivni regionalni strategiji za razvoj malih in srednje velikih podjetij gradi podporo na potrebah podjetnikov, regionalnem konsenzu in mednarodnih povezavah. 


Tehnološki park si nenehno prizadeva za:

  • povečevanje števila MSP temelječih na višji dodani vrednosti,

  • zmanjšanje stopnje umrljivosti novih MSP v Pomurju,

  • vzpodbujanje R&R aktivnosti v pomurskih podjetjih,

  • povečevanje samozaposlovanja in s tem znižanje stopnje brezposelnih.

Za doseganje omenjenih učinkov se je tehnološki park povezal z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami z namenom združevanja ter povezovanja in s tem doseganja kritične mase kvalitetnih kadrov, sredstev in opreme na področju raziskav in razvoja. Aktivnost delovanja parka je usmerjena v iskanje kvalitetnih podjetniških projektov in sodelovanje z izobraževalno-raziskovalnimi ustanovami ter pomurskimi podjetji, ki delujejo na področju proizvodnje in razvoja izdelkov ter storitev. Namen oblikovanja projektov je dvig konkurenčne sposobnosti in dodane vrednosti podjetjem, članom parka.

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

Sprejemam piškotke:

Kaj so piškotki