recoveryLogo
logoSiAt
 
Predvideni učinki

DP 1: MANAGEMENT IN KOORDINACIJA


1.1. Izveden 1 kick-of sestanek

1.2. Izvedeni periodični sestanki vsakih 6 mesecev trajanja projekta

1.3. Nadzor nad izvajanjem in doseženi planirani rezultati projekta

1.4. Črpanje finančnih sredstev v skladu s planom

1.5. Pravočasna oddaja vseh vmesnih poročil

1.6. Administrativna usklajenost projekta z zahtevami sekretariata

1.7. Izveden zaključni sestanek v Murski Soboti


DP 2: KOMUNIKACIJA IN DISEMINACIJA


2.1. Pripravljen komunikacijski načrt

2.2. Izdelan 1 logotip in 1 spletna stran

2.3 Oblikovanje in tisk vsaj 450 zgibank v SLO in NEM jeziku o promociji projekta, 3 promocijskih pingvinov in vsaj 600 beležnic s kemičnimi svinčniki

2.4. Izdelana baza naslovnikov z vsaj 100 kontakti

2.5. Priprava in diseminacija 6 polletnih e-novic o aktivnostih na projektu

2.6. Opravljenih vsaj 50 promocijskih sestankov ter objava vsaj 3 člankov v časopisnih medijih


DP 3: IDENTIFIKACIJA REGIONALNIH POTENCIALOV IN NJIHOVIH POTREB ZA IZVEDBO


3.1. Identifikacija vsaj 6 večjih razvojnih projektov z analizo potencialov in učinkov na okolje (povprečno 2 projekta na regijo)

3.2. Pripravljene 3 analize strukture brezposelnih v regijah Podravje, Pomurje in Südburgenland

3.3. Identifikacija obstoječih ukrepov preko različnih ministrstev za pomoč pri realizaciji projektov (ukrepi vzpodbud za novo zaposlovanje, nakup opreme, RR aktivnosti, ipd, ki jih izvajajo različna ministrstva)


DP 4: PRENOS DOBRE PRAKSE IZ GÜSSINGA V SLOVENIJO IN VZPOSTAVITEV IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA


4.1. Izbor lokacije kjer se bo izvajalo izobraževanje v okviru DEMO centra

4.2. Priprava modela delovanja centra s strateškimi usmeritvami (1 strateški dokument)

4.3. Izbor vsaj 5 oseb (trenerjev), kateri bodo šli na usposabljanje v Avstrijo

4.4. Izbor in zagotovitev izobraževalne opreme ter podpis pogodbe o najemu za obdobje izvajanja projekta

4.5. Priprava vsaj 5 izobraževalnih materialov

4.6. Izvedba 5 enodnevnih izobraževanj trenerjev v Avstriji


DP 5: CILJNO USMERJENO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE S PILOTNIMI PROJEKTI


5.1. Izvedba izobraževalnega programa s strani trenerjev ciljnim skupinam na 2 področjih. Izobraževanje se bo izvajalo v Sloveniji in Avstriji.

5.2. Nabor vsaj 10 poslovnih smart idej

5.3. Izbor vsaj 3 pilotnih smart projektov

5.4. Nabor vsaj 3 mentorjev

5.5. Oblikovanje vsaj 3 interdisciplinarnih skupin

5.6. Razvoj vsaj 3 smart rešitev (novih ali izboljšanih produktov/tehnologij)

5.7. Opravljen nadzor in evalvacija nad delom pilotnih skupin

5.8. Pripravljena 3 končna poročila o delu skupin in njihov učinek na okolje


 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

Sprejemam piškotke:

Kaj so piškotki