recoveryLogo
logoSiAt
 

Partnerji


ptp_600px_si

logo_eee klein

eZavod

Javni poziv za izbor trenerjev s področja sodobnih OVE tehnologij

V okviru mednarodnega projekta Recovery, ki se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007–2013 objavljamo


JAVNI POZIV ZA IZBOR TRENERJEV S PODROČJA SODOBNIH OVE TEHNOLOGIJ

 

1. Naziv in sedež izvajalca poziva

 

Proces izbora bo nadziral partnerski konzorcij projekta Recovery pod okriljem Pomurskega tehnološkega parka (kot vodilnim partnerjem), Plese 9a, 9000 Murska Sobota.
 
2. Namen in cilji poziva

 

Namen poziva je izbrati skupino posameznikov, s tehničnimi in podjetniškimi znanji, ki bodo vključeni v trening trenerjev in se bodo v prvi fazi pripravljeni usposabljati v Avstriji. Izbrani posamezniki bodo po zaključku izobraževalnega procesa, v drugi fazi, kot trenerji prenašali znanje na ciljne skupine v Sloveniji. Namen je povečati usposobljenost populacije na področju uporabe novih OVE tehnologij.

 

Usposabljanje trenerjev se bo izvajalo v Avstriji pri partnerju European Centre for Renewable Energy Güssing, medtem ko bo izvedba usposabljanj trenerjev ciljnim skupinam v Sloveniji izvedena na različnih lokacijah v upravičenem območju. Usposabljanje trenerjev bo potekalo v letu 2011 in 2012.

 

Zainteresiranim posameznikom se v okviru projekta omogoči brezplačno usposabljanje v Avstriji, ostale stroške usposabljanja v Avstriji (prevoz, dnevnice, ipd.) pa pokriva vsak posameznik sam. Konzorcij partnerjev bo izbral kandidate po ustaljenih postopkih.

Cilj poziva je dvigniti nivo znanja tehničnega kadra na področju izvedbe projektov inštalacij sodobnih OVE tehnologij in vzdrževanja sistemov z namenom hitrejšega prenosa teh tehnologij na trg in posledično ustvarjanje prihrankov energije in izpustov CO2 ter ustvarjanje novih delovnih mest ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih te panoge. V ta namen se bodo izvedla usposabljanja trenerjev za ciljne skupine v Sloveniji in opravile pilotne aktivnosti v podjetjih  z namenom:
• audita, v katerem se bo ugotavljal obseg in izvedljivost tehnološkega projekta in
• izvedba tehnološkega projekta.

 

3. Predmet poziva

 

Predmet poziva je izbor kandidatov, ki bodo sprejeti na usposabljanje. Kandidati imajo brezplačno usposabljanje, medtem ko si stroške poti in dnevnic izobraževanja v Sloveniji in v Avstriji pokrivajo sami !


4. Pogoji za sodelovanje (kvalifikacije in pogoji za kandidate)

 

• Prijavitelji morajo biti državljani Republike Slovenije.
• Prijavitelji morajo aktivno obvladati nemški jezik, ker bo to jezik usposabljanja.
• Prijavitelji prijavo oddajo samostojno.
• Kandidati morajo imeti izkušnje pri delu na tehnoloških projektih, prenosu znanj in tehnologij v prakso s področja obnovljivih virov energije.
• Kandidati morajo biti motivirani za delo s podjetjem na določenem projektu.

 

5. Varovanje in obdelava podatkov

 

Vse prijave, ki bodo popolne in bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje, bodo pregledane in obravnavane s strani komisije. Odločitev komisije o izboru bo dokončna. Prijavitelj se z oddajo prijave strinja z obdelavo oddanih podatkov v Pomurskem tehnološkem parku, ki bo vse osebne podatke hranil skladno z zakonodajo.

 

6. Rok in odpiranja prijav

 

Prijavitelji morajo izpolnjene prijave s prilogami poslati na naslov:

 

Pomurski tehnološki park
Plese 9a
9000 Murska Sobota
S pripisom: Ne odpiraj – javni poziv: Recovery
Rok za prijavo je 15. september 2011 do 12.00.

 

Upoštevale se bodo vse prijave, ki bodo na zgornji naslov poslane do tega roka, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. V primeru velikega števila prijav se bo upošteval vrstni red prispelih prijav.

 

7. Datum

 

Odpiranje prijav bo izvedeno v prostorih Pomurskega tehnološkega parka 16. septembra 2011 in ne bo javno.

 

8. Prijavna dokumentacija

 

Prijavni obrazec je na voljo TUKAJ

 

9. Dodatne informacije

 

Dodatne informacije v zvezi z vsebino poziva in projekta Recovery so na voljo na spletni strani projekta (www.recovery-projekt.eu). Kontaktna oseba: mag. Marko Močnik, ++386 2 530 82 00; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem se strinjate z uporabo teh piškotkov.

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

Sprejemam piškotke:

Kaj so piškotki